Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád fotbalového hřiště FC Zaječice

Tímto se upravuje provozní řád hřiště fotbalového oddílu

FC Zaječice

závazný pro všechny návštěvníky areálu.

 

1.V areálu fotbalového hřiště oddílu FC Zaječice se k sobě chováme slušně a ohleduplně, jakékoliv projevy vulgarity či násilí jsou nepřípustné.

2.Je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a alkoholické nápoje v prostorách travnaté plochy hřiště.

3.V celém areálu fotbalového hřiště je zakázáno odhazovat odpadky mimo prostory k tomu určených.

4.Je přísně zakázáno vhazovat na hrací plochu zábavní pyrotechniku.

5.Vstup do hráčských šaten je povolen pouze hráčům a členům realizačních týmů. V případě přípravky i rodičům.

6.K vybavení fotbalového areálu a tréninkovým pomůckám jsou všichni povinni chovat se ohleduplně, jakékoliv zjištění poškození věcí je povinnost toto neprodleně nahlásit vedení FC, popř. trenérům.

7.Je zakázáno neoprávněným osobám a dětem jakkoliv manipulovat s přenosnými brankami a vstupovat na hrácí plochu bez svolení VV FC.

8.Provozovatel hřiště FC Zaječice nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí na ploše i v areálu fotbalového hřiště.

9.Je zakázáno v celém areálu fotbalového hřiště volné pobíhání psů a domácích zvířat.

10.Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování, nebo při svévolném ničení a poškozování zařízení budou tyto osoby vykázány, popř. budou jejich zákonní zástupci bráni k přímé odpovědnosti za způsobené
škody.
11.      Hráči výše uvedených kategorií bez účasti zodpovědné osoby nevstupují do kabin ani na hrací plochy. Do příchodu zodpovědné osoby vyčkají v prostoru před kabinami.
12. Po skončení tréninků všech kategorií, včetně mužů, musí být hřiště uklizené – bez tréninkových pomůcek, pitných lahví, nečistot, přenosných branek.
13.  Přenosné branky musí být uloženy na vyhrazeném místě  a položeny tak, aby nemohlo dojít k jejich převrácení. 

14. Manipulace s přenosnými brankami může být prováděna jen v přítomnosti zodpovědné osoby a dle jejich pokynů.
15. Hráči jsou povinni chovat se v celém areálu slušně a nepoškozovat pomůcky, zařízení sportoviště a kabin.   


pozn. FC Zaječice si vyhrazuje veškeré změny v tomto provozním řádu

 

    VV FC Zaječice